SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON B HÀ NỘI
Hotline: 024.3825.6924
Email: [email protected]

Âm nhạc: Dạy hát bài: “Con gà trống”- Nghe hát: “Gà trống mèo con và cún con”