SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON B HÀ NỘI
Hotline: 024.3825.6924
Email: [email protected]

CÔNG VĂN 3866/SGDĐT-VP NGÀY 11/11/2022 VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN ĐẾN GIÁO VIÊN, HỌC SINH THEO DÕI CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11, TUYÊN DƯƠNG CÁC ĐIỂN HÌNH TIẾN TIẾN, NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI NĂM 2022 TRÊN KÊNH H1 – ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI