SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON B HÀ NỘI
Hotline: 024.3825.6924
Email: [email protected]

Dạy hát và vỗ đệm TTPH bài: “Đi đường em nhớ”. – TCAN: Hát theo hình vẽ