SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON B HÀ NỘI
Hotline: 024.3825.6924
Email: [email protected]

Dạy hát và vỗ tay theo nhịp ¾ bài hát: “Chú bộ đội đi xa”. – TCAN: Nhận hình đoán tên bài hát