SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON B HÀ NỘI
Hotline: 024.3825.6924
Email: [email protected]

Dạy trẻ nhận biết sự khác biệt rõ nét về độ lớn giữa hai đối tượng. Sử dụng đúng từ: to hơn – nhỏ hơn.