SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON B HÀ NỘI
Hotline: 024.3825.6924
Email: [email protected]

Dạy vận động bài hát: “Hãy xoay nào”- Nghe hát: “Tập rửa mặt”.