SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON B HÀ NỘI
Hotline: 024.3825.6924
Email: [email protected]

Dạy VĐ bài: “Cá vàng bơi” – TCÂN: Nhận hình đoán tên bài hát.