SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON B HÀ NỘI
Hotline: 024.3825.6924
Email: [email protected]

Đường Link tuyển sinh của trường mẫu giáo Mầm Non B năm học 2021-2022

Năm học 2021-2022 sắp tới gần nhưng do ảnh hưởng của dịch covid-19 nhiều phụ huynh chưa thể đến trường để đăng ký nhập học cho con được. Nhằm đảm bảo an toàn về phòng chống dịch trong công tác tuyển sinh, trường MG Mầm Non B xin gửi tới Quý phụ huynh đường link và mã QR code để có thể đăng ký nhập học cho con. Xin trân trọng cảm ơn!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduPwMyUTz6r0VccVbinPmXbNgB1UgW29Zcn-zPxqRmYVxWsQ/viewform