SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON B HÀ NỘI
Hotline: 024.3825.6924
Email: [email protected]

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

172-2676-CTTT-1

168-23-7-2629-KH-SGD23.07.2021_17h50p58_signed

9-7-SGDDT-2500-SGD-GDPT09.07.2021_13h49p34_signed

ATGT-the-le-cuoc-thi

De-cuong-tra-loi-cau-hoi-cuoc-thi-tim-hieu-75-nam-LLVT-Thu-do-L3-chinh-thuc-KH-BTL-4-1

1993-SGD-CTTT08.06.2021_17h29p57_signed-1

134-.-Ke-hoach-hoat-dong-he-2021_cuongnt-27-05-2021_17h15p3828.05.-2021_14h17p11_signed-1

122-Công-văn-45-vv-hướng-dẫn-trả-lương-cho-NLĐ-trong-thời-gian-ngừng-việc-do-Covid19

117-1665-SGDĐT-VP15.05.2021_17h28p46_signed

98-KH-tuyen-truyen-bien-dao-giai-doan-2021-2023_cuongnt-07-05-2021_0-9h47p2307.05.2021_14h01p15_signed

95-KH-kỷ-niệm-20-năm-ngày-Gia-đình-Việt-Nam

90-Ke-hoach-tuyen-truyen-phong-chong-HIV-AIDS-nam-2021_cuongnt-23-04-2021_14h24p0026.04.2021_14h56p16_signed

1199-sgd-qlt_144202111

09-Kế-hoạch-phát-động-thi-đua-năm-2021

06-147-KH-SGD21.01.2021_09h17p47_signed

04-47-sgd-vp-NGHỈ-TẾT-NGUYÊN-ĐÁN

304-KH-tổ-chức-Giải-Cầu-lông-năm-học-20.21

287-Kế-hoạch-tổ-chức-Hội-thảo-Xây-dựng-trường-học-hạnh-phúc

283-3612-SGD-VP19.10.2020_16h16p25_signed

280-rà-soát-hệ-thống-cây-xanh

278-3442-SGD-VP09.10.2020_17h32p32_signed

276-3386-SGD-CTTT09.10.2020_14h19p58_signed

275-Hướng-dẫn-tổ-chức-Hội-thi-Cô-giáo-tài-năng-duyên-dáng-năm-học-20.21

262-Huong-dan-quy-che-chuyen-mon-cao-MN-2020-202121.09.2020_15h13p2-8_signed

261-CV-Huong-dan-nhiem-vu-GDMN-20-2121.09.2020_15h31p49_signed

258-3058-SGD-TTr-KIỂM-TRA-NỘI-BỌ-20-21-1

258-3058-SGD-TTr-KIỂM-TRA-NỘI-BỌ-20-21

256-CV-cuộc-thi-học-và-làm-theo-Bác15.09.2020_17h19p11_signed

255-CV-an-toan-thong-tin17.09.2020_16h20p31_signed

251-2908-SGDĐT-VP11.09.2020_10h56p20_signed

250-KH-Phối-hợp-giữa-Sở-GDĐT-Hà-Nội-và-CĐ-Ngành-năm-học-2020.2021

Hướng dẫn phần mềm truyền thông

247-hd-sử-dụng-phần-mềm-truyền-thông-giáo-dục

Hướng dẫn triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn thành phố Hà Nội

11-8-2563-SGD-VP12.08.2020_10h54p40_signed-1