SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON B HÀ NỘI
Hotline: 024.3825.6924
Email: [email protected]

Tổ chức lễ dâng hương tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Ngày 02/7/2020, trường mẫu giáo Mầm Non B tổ chức cho các cháu khối mẫu giáo Lớn làm lễ dâng hương tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám .