SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON B HÀ NỘI
Hotline: 024.3825.6924
Email: [email protected]

Trường mẫu giáo Mầm Non B tổng vệ sinh trường học sau kỳ nghỉ lễ nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Công tác tăng cường nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 luôn được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của nhà trường chỉ đạo sát sao toàn thể Giáo viên – Nhân viên.

Sáng thứ ba ngày 04/5/2021, sau 4 ngày nghỉ lễ toàn thể CB-GV-NV nhà trường tổng vệ sinh toàn bộ đồ dùng, đồ chơi trong và ngoài lớp, các khu vực xung quanh sân trường, các phòng chức năng…bằng dung dịch sát khuẩn để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.