SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON B HÀ NỘI
Hotline: 024.3825.6924
Email: [email protected]

Trường mẫu giáo Mầm Non B thực hiện tốt công tác tổng vệ sinh phòng, chống dịch Covid -19

Công tác tăng cường nâng cao ý thức phòng, chống  dịch  Covid-19 luôn được  Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của nhà trường chỉ đạo sát sao toàn thể Giáo viên – Nhân viên hằng ngày vào cuối giờ học tổ chức tổng vệ sinh toàn bộ đồ dùng, đồ chơi trong và ngoài lớp, các khu vực xung quanh sân trường, các phòng chức năng…bằng dung dịch sát khuẩn.