SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON B HÀ NỘI
Hotline: 024.3825.6924
Email: [email protected]

Tr­ường mẫu giáo Mầm Non B tổ chức “Tuần Lễ học tập suốt đời năm 2021”

 Thực hiện  Công văn số 3270/SGDĐT-GDTX-CN ngày 15/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về hướng dẫn tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021; Thực hiện Kế hoạch số 210 /KH-UBND của UBND quận Hoàn Kiếm, ngày 28 tháng 9 năm 2021 về việc Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời quận Hoàn Kiếm- Năm 2021,

Nhà trường xây dựng  Kế hoạch số 133/KH-MNB ngày 30/9/2021 của trường mẫu giáo Mầm Non B về Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021” .

– Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 của trường được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả phù hợp với diễn biến của dịch Covdi-19; gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ ban hành ‘Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 -2030”.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời có chủ đề “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID- 19”. nhằm kêu gọi người dân không ngừng học tập nâng cao trình độ, kỹ năng, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để tự học và rèn luyện, phát triển kỹ năng, tay nghề, góp phần phát triển nguồn nhân lực của đất nước, tạo nên những đột phá về năng suất lao động và chất lượng cuộc sống. Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ trong nhà trường, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, trường Mẫu giáo Mầm Non B đã tích cực hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2021 với các hoạt động đa dạng, phong phú, đẩy mạnh chuyển đổi công nghệ số và tạo cơ hội học tập suốt đời cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Thay mặt cho Ban giám hiệu trường mẫu giáo Mầm Non B, đồng chí Nguyễn Thu Thuỳ – Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường khai mạc và phát động tới toàn thể CB-GV-NV và các em HS Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 với chủ đề “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19” nhằm kêu gọi mọi người không ngừng học tập nâng cao trình độ, kỹ năng, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để tự học và rèn luyện, phát triển kỹ năng, tay nghề, góp phần phát triển nguồn nhân lực của đất nước, tạo nên những đột phá về năng suất lao động và chất lượng cuộc sống.

Triển khai các hoạt động của “ Tuần lễ học tập suốt đời”.Tuần lễ hưởng ứng diễn ra trong thời gian một tuần, từ  ngày 01/10/2021 đến 7/10/2021 với một số hoạt động sau: 

Trong suốt “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” , toàn trường tổ chức nhiều hoạt động như đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của các đơn vị, trang mạng xã hội (facebook, youtube, zalo, viber…) về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung cấp cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân, đặc biệt trong bối cảnh cả nước ra sức phòng, chống dịch Covid-19.Toàn thể CBGV,NV trường tiểu học Võ Thị Sáu thể hiện nhất trí cao trong việc tích cực tham gia các hoạt động của mình trong tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời với khẩu hiệu: “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19”

– Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về: mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Đặc biệt nhấn mạnh chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức hoạt động dạy, học và các hoạt động như: tổ chức các lớp, khoá học trực tuyến thông qua các phần mềm trực tuyén (Zoom, Google Meet, K12Online, Microsoft T earns. . . )

– Tổ chức các lớp học, tập huấn, hội thảo, hoạt động giao lưu với các nội dung hình thức học tập phong phú, linh hoạt, thiết thực thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là các chủ đề về kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại ứng dụng trong cuộc sống và công việc cho người dân trong bối cảnh dịch Covid-19.

–  Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng yêu cầu của học sinh, tự nghiên cứu sách để có kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy đáp ứng theo mục tiêu chăm sóc và dạy các cháu.

 Tiếp tục tham gia các lớp tập huấn, hội thảo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao trình độ cho cán bộ giáo viên, nhân viên.

 “ Học! Học nữa ! học mãi!” – Tự học sẽ đem lại thành công như mong đợi những ai kiên trì và vận dụng một cách phù hợp.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 được với mục đích đẩy mạnh phong trào học tập; nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm da dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời; đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, trường Mẫu giáo Mầm Non B đã tích cực triển khai các hoạt động cụ thể, định hướng giúp đội ngũ nâng cao nhận thức và hình thành các kỹ năng trong việc vận dụng nền tảng của công nghệ số trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, phối kết hợp với cha mẹ học sinh trong giai đoạn học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19 và tạo cơ hội học tập suốt đời cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Xin trân trọng cảm ơn! 

Một só hình ảnh