SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG MẦM NON B HÀ NỘI
Hotline: 024.3825.6924
Email: [email protected]

Vẽ hoa lá từ tăm bông và lá cây tạo thành tranh tặng mẹ cô và bà.